Zamówienia publiczne

Zamówienie Biblioteki

z dnia 25 listopada 2020 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2021 dla potrzeb Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
Przejdź do początku