Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 29 października 2020 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 28 października 2020 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-82/20 na dostawę sprzętu komputerowego dla Izby Dyscyplinarnej
Przejdź do początku