Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 9 października 2020 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 9 października 2020 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-74/20 na „Przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
Przejdź do początku