Zamówienia publiczne

Zamówienie Biblioteki

z dnia 5 listopada 2020 r.
Informacja z otwarcia ofert z dn. 5 listopada 2020 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2021 dla potrzeb Sądu Najwyższego
Przejdź do początku