Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 16 kwietnia 2020 r.
Odpowiedź na pytanie w postępowaniu na zawarcie umowy ramowej na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji pakietów standardowych oprogramowania, usług hostowanych dla Sądu Najwyższego (KPP IV-0413-22/20)
Przejdź do początku