Zamówienia publiczne

Zamówienie Biblioteki

z dnia 7 listopada 2018 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 18 października 2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2019 dla potrzeb Sądu Najwyż
Przejdź do początku