Zamówienia publiczne

Zamówienie Biblioteki

z dnia 15 listopada 2019 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2020 dla potrzeb Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
Przejdź do początku