Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 11 października 2019 r.
Informacja o wyborze oferty z dn. 11 października 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-79/19 na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
Przejdź do początku