Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 4 października 2019 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 4 października 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-84/19 na modernizację i rozbudowę systemu pamięci masowych użytkowanego w Sądzie Najwyższym
Przejdź do początku