Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 2 października 2019 r.
Informacja o wyborze oferty z dn. 2 października 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-68/19 na "Dostawę przełączników sieciowych dla Sądu Najwyższego"
Przejdź do początku