Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 30 września 2019 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 30 września 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-79/19 na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
Przejdź do początku