Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 24 września 2019 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 24 września 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-68/19 na dostawę przełączników sieciowych dla Sądu Najwyższego
Przejdź do początku