Oświadczenia sędziów Sądu Najwyższego składane na podstawie art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 poz. 365 t.j. ze zm.)

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rak Michał
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 kwietnia 2020 r., godz. 10:20
Przejdź do początku