Oświadczenia sędziów Sądu Najwyższego składane na podstawie art. 88 a ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2020 poz. 190)

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rak Michał
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 kwietnia 2020 r., godz. 10:24
Przejdź do początku