Oświadczenia majątkowe sędziów Sądu Najwyższego i inne

Katarzyna Gonera

sędzia, Sąd Najwyższy
    Uwzględniono wniosek o nadanie klauzuli tajności „zastrzeżone” dla oświadczenia majątkowego za rok 2016, złożonego do dnia 5.01. 2017 r.
    Podstawa prawna:
    art. 87 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) w zw. z art. 38 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1254).
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tarkowski Radosław
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 października 2017 r., godz. 13:35
Przejdź do początku