Oświadczenia majątkowe sędziów Sądu Najwyższego i inne

prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel

sędzia, Sąd Najwyższy
    Podstawa prawna:
    art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 52) w zw. z art. 45 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 825)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wiśniewski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 października 2019 r., godz. 9:40
Przejdź do początku