Oświadczenia majątkowe sędziów Sądu Najwyższego i inne

Jacek Gudowski

sędzia, Sąd Najwyższy
    Uwzględniono wniosek o nadanie klauzuli tajności „zastrzeżone” dla oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2017
    Podstawa prawna:
    art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 23) w zw. z art. 45 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz.5)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wiśniewski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 czerwca 2018 r., godz. 12:45
Przejdź do początku