Oświadczenia majątkowe sędziów Sądu Najwyższego i inne

Jacek Gudowski

sędzia, Sąd Najwyższy
    Uwzględniono wniosek o nadanie klauzuli tajności „zastrzeżone” dla oświadczenia majątkowego za rok 2016
    Podstawa prawna:
    art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) w zw. z art. 38 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1254)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tarkowski Radosław
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 czerwca 2017 r., godz. 9:55
Przejdź do początku