Dane teleadresowe

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna - Kierownik Sekretariatu Izby

Danuta Pawińska

tel. (22) 530-84-15, fax (22) 530-90-36.​

e-mail: sn@sn.pl​

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna Wydział I - Kierownik Sekretariatu Wydziału

Wydział dla zagadnień prawnych oraz wniosków o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych lub Sądu Najwyższego w sprawach rozpoznawanych na podstawie Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego skarbowego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz dla spraw dyscyplinarnych przedstawicieli zawodów medycznych oraz rzeczników patentowych.

Joanna Sałachewicz

tel. (22) 530-83-95

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna Wydział II - Kierownik Sekretariatu Wydziału

Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń i innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Łodzi i Warszawie.

​Helena Niewiadomska

tel. (22) 530-84-21

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna Wydział III - Kierownik Sekretariatu Wydziału

Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń, a także innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Białymstoku, Gdańsku i Lublinie.

Alicja Piśkiewicz

tel. (22) 530-83-93

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna Wydział IV - Kierownik Sekretariatu Wydziału

Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń, a także innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Katowicach, Krakowie i Rzeszowie.

Anna Kowal

tel. (22) 530-83-83

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna Wydział V - Kierownik Sekretariatu Wydziału

Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń, a także innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Ewa Oziębła

tel. (22) 530-83-81

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna Wydział VII - Kierownik Sekretariatu Wydziału

Wydział dla spraw wojskowych.

Piotr Marczuk

tel. (22) 530-83-05

Przejdź do początku