Dane teleadresowe

 • Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna - Sekretariat Prezesa

  Katarzyna Czudowska

  tel. (22) 530-84-14

 • Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna - Kierownik Sekretariatu Izby

  Wydział dla zagadnień prawnych oraz wniosków o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych lub Sądu Najwyższego w sprawach rozpoznawanych na podstawie Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego skarbowego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz dla spraw dyscyplinarnych przedstawicieli zawodów medycznych i rzeczników patentowych,
  a także
  dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń i innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Poznaniu i Wrocławiu oraz dla spraw wojskowych.


  Sprawy z okręgu Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, które wpłynęły do Wydzialu I do dnia 31
  grudnia 2021 r. zostały zarejestrowane i będą prowadzone w tym Wydziale do ich
  zakończenia.


  Anna Korzeniecka-Plewka

  tel. (22) 530-84-15, fax (22) 530-90-36.​

  e-mail: sn@sn.pl​

 • Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna Wydział I - Kierownik Sekretariatu Wydziału

  Joanna Sałachewicz

  tel. (22) 530-83-95

  fax (22) 530-90-74

 • Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna Wydział II - Kierownik Sekretariatu Wydziału

  Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń i innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Lublinie i Warszawie.


  Sprawy z okręgów Sądu Apelacyjnego w Łodzi, które wpłynęły do Wydzialu II do dnia 31
  grudnia 2021 r. zostały zarejestrowane i będą prowadzone w tym Wydziale do ich
  zakończenia.

  ​Helena Niewiadomska

  tel. (22) 530-84-21

  fax (22) 530-90-49

 • Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna Wydział III - Kierownik Sekretariatu Wydziału

  Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń, a także innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Krakowie, Rzeszowie i Szczecinie.


  Sprawy z okręgów Sądów Apelacyjnych w Gdańsku i Lublinie, które wpłynęły do Wydzialu III
  do dnia 31 grudnia 2021 r. zostały zarejestrowane i będą prowadzone w tym Wydziale do ich
  zakończenia.


  Marta Brylińska

  tel. (22) 530-83-85

  fax (22) 530-90-73

 • Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna Wydział IV - Kierownik Sekretariatu Wydziału

  Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń, a także innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Gdańsku i Łodzi.


  Sprawy z okręgów Sqdów Apelacyjnych w: Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie, które wpłynęły
  do Wydzialu V do dnia 31 grudnia 2021 r. zostały zarejestrowane i będą prowadzone w tym
  Wydziale do ich zakończenia.


  Anna Kowal

  tel. (22) 530-83-83

  fax (22) 530-90-72

 • Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna Wydział V - Kierownik Sekretariatu Wydziału

  Ewa Oziębła

  tel. (22) 530-83-81

  fax (22) 530-90-71

Przejdź do początku