Dane teleadresowe

 • Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna - Sekretariat Prezesa

  Katarzyna Czudowska

  tel. (22) 530-84-14

 • Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna - Kierownik Sekretariatu Izby

  Wydział dla zagadnień prawnych oraz wniosków o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego w sprawach rozpoznawanych na podstawie Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego skarbowego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skargi na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń i innych spraw określonych w ustawie, w szczególności wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości, z okręgów Sądów Apelacyjnych w Poznaniu i Wrocławiu oraz spraw wojskowych

  Sprawy z okręgu Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, które wpłynęły do Wydzialu I do dnia 31 grudnia 2021 r., zostały zarejestrowane i będą prowadzone w tym Wydziale do ich zakończenia.

  Anna Korzeniecka-Plewka

  tel. (22) 530-84-15, fax (22) 530-90-36
  e-mail: sn@sn.pl​

 • Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna Wydział I - Kierownik Sekretariatu Wydziału

  Joanna Sałachewicz

  tel. (22) 530-83-95, fax (22) 530-90-74

 • Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna Wydział II - Kierownik Sekretariatu Wydziału

  Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń i innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w Lublinie i Warszawie

  Sprawy z okręgów Sądu Apelacyjnego w Łodzi, które wpłynęły do Wydzialu II do dnia 31 grudnia 2021 r., zostały zarejestrowane i będą prowadzone w tym Wydziale do ich zakończenia.

  Elżbieta Wawer

  tel. (22) 530-84-21, fax (22) 530-90-49

 • Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna Wydział III - Kierownik Sekretariatu Wydziału

  Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń, a także innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w Krakowie, Rzeszowie i Szczecinie

  Sprawy z okręgów Sądów Apelacyjnych w Gdańsku i Lublinie, które wpłynęły do Wydzialu III do dnia 31 grudnia 2021 r., zostały zarejestrowane i będą prowadzone w tym Wydziale do ich zakończenia.

  Marta Brylińska

  tel. (22) 530-83-85, fax (22) 530-90-73

 • Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna Wydział IV - Kierownik Sekretariatu Wydziału

  Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń, a także innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w Gdańsku i Łodzi

  Sprawy z okręgów Sqdów Apelacyjnych w: Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie, które wpłynęły do Wydzialu V do dnia 31 grudnia 2021 r., zostały zarejestrowane i będą prowadzone w tym Wydziale do ich zakończenia.

  Anna Kowal

  tel. (22) 530-83-83, fax (22) 530-90-72

 • Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Karna Wydział V - Kierownik Sekretariatu Wydziału

  Ewa Oziębła

  tel. (22) 530-83-81, fax (22) 530-90-71

Przejdź do początku