Dane teleadresowe

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Cywilna - Sekretariat Prezesa

Katarzyna Piskorz

tel. (22) 530-85-40, (22) 635-38-11, fax. (22) 530-90-45

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Cywilna - Kierownik Sekretariatu Izby

Joanna Krajewska

tel. (22) 530-85-41, 635-63-58 fax. (22) 530-90-77

e-mail: sn@sn.pl​

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Cywilna Wydział I - Kierownik Sekretariatu Wydziału

Wydział dla spraw ze skarg kasacyjnych i innych środków odwoławczych oraz dla spraw związanych z kompetencjami pozainstancyjnymi z okręgów sądów apelacyjnych w Warszawie i Rzeszowie, dla rozpoznawania skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, dla rozpoznawania skarg dotyczących przewlekłości postępowania w sprawach należących do właściwości Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Anna Leszczyńska

tel. (22) 530-85-13, (22) 530-80-66, fax. (22) 530-90-97

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Cywilna Wydział II - Kierownik Sekretariatu Wydziału

Wydział dla spraw ze skarg kasacyjnych i innych środków odwoławczych oraz dla spraw związanych z kompetencjami pozainstancyjnymi z okręgów sądów apelacyjnych w Poznaniu, Szczecinie i Łodzi, dla rozpoznawania skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, dla rozpoznawania skarg dotyczących przewlekłości postępowania w sprawach należących do właściwości Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego

Anna Wasiak

tel. (22) 530-85-23, (22) 635-77-63, fax. (22) 530-90-99

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Cywilna Wydział III - Kierownik Sekretariatu Wydziału

Wydział dla spraw problemowych ze wszystkich okręgów sądów apelacyjnych oraz dla spraw związanych z kompetencjami pozainstancyjnymi z okręgu sądu apelacyjnego w Krakowie, dla rozpoznawania skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, dla rozpoznawania skarg dotyczących przewlekłości postępowania w sprawach należących do właściwości Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Bożena Nowicka

tel. (22) 530-85-47, (22) 635-63-54, fax. (22) 530-91-04​

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Cywilna Wydział IV - Kierownik Sekretariatu Wydziału

Wydział dla spraw ze skarg kasacyjnych i innych środków odwoławczych oraz dla spraw związanych z kompetencjami pozainstancyjnymi z okręgów sądów apelacyjnych w Gdańsku, Białymstoku i Lublinie, dla rozpoznawania skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, dla rozpoznawania skarg dotyczących przewlekłości postępowania w sprawach należących do właściwości Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Anna Grabowska

tel. (22) 530-85-25, (22) 635-60-11, fax. (22) 530-91-01

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Cywilna Wydział V - Kierownik Sekretariatu Wydziału

Wydział dla spraw ze skarg kasacyjnych i innych środków odwoławczych oraz dla spraw związanych z kompetencjami pozainstancyjnymi z okręgów sądów apelacyjnych we Wrocławiu i Katowicach, dla rozpoznawania skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, dla rozpoznawania skarg dotyczących przewlekłości postępowania w sprawach należących do właściwości Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Jadwiga Sawczenko

tel. (22) 530-85-14, (22) 635-94-11, fax. (22) 530-90-98

Przejdź do początku