Rejestr umów Sądu Najwyższego

835) KPP IV-0413-56/20

Data zawarcia: 9 lipca 2020 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Dostawa 25 kamer internetowych
Wartość zobowiązania: 14729,25 zł
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 sierpnia 2020 r., godz. 15:27
Przejdź do początku