Rejestr umów Sądu Najwyższego

813) KP ID IV-2310-4/20

Data zawarcia: 6 lipca 2020 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Wykonanie sesji zdjęciowej sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Dyscyplinarnej
Wartość zobowiązania: 10109, 00 zł brutto ( kwota maksymalna)
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 sierpnia 2020 r., godz. 10:49
Przejdź do początku