Rejestr umów Sądu Najwyższego

803) KPP/I/1141/3/2020

Data zawarcia: 29 czerwca 2020 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Zastępstwo pielęgniarki w 2020r.
Okres obowiązywania: od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wartość zobowiązania: 4443,12 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 lipca 2020 r., godz. 12:43
Przejdź do początku