Rejestr umów Sądu Najwyższego

792) KPP VI-1141-1/20

Data zawarcia: 21 maja 2020 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Czynności biurowe w Sekretariacie Pierwszego Prezesa SN
Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
Wartość zobowiązania: 3900 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 lipca 2020 r., godz. 10:46
Przejdź do początku