Rejestr umów Sądu Najwyższego

780) KPP I-2310-33/20

Data zawarcia: 20 maja 2020 r.
Podmiot: Jax Professional EmiChem P.P z siedzibą w Poznaniu
Przedmiot: Dostawa 20 szt., 5 l. płynu JAX29 do dezynfekcji powierzchni płaskich
Okres obowiązywania: od 20 maja 2020 r. do 23 maja 2020 r.
Wartość zobowiązania: 4050,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 czerwca 2020 r., godz. 13:51
Przejdź do początku