Rejestr umów Sądu Najwyższego

777) KPP I-2310-27/20

Data zawarcia: 5 maja 2020 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Wymiana uszkodzonej wełny mineralnej służącej do wyciszania agregatów chłodniczych
Okres obowiązywania: od 5 maja 2020 r. do 5 lipca 2020 r.
Wartość zobowiązania: 146781,56 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 czerwca 2020 r., godz. 13:52
Przejdź do początku