Rejestr umów Sądu Najwyższego

765) KPP VI-1140-2/20

Data zawarcia: 23 marca 2020 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Wykonywanie działań związanych z art.88a usp tj.-przyjmowanie, anonimizacja, archiwizacja oświadczeń, założenie teczek i rejestrów, prowadzenie ewidencji oświadczeń, ich weryfikacja i przygotowanie do publikacji w BIP SN
Okres obowiązywania: od 23 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.
Wartość zobowiązania: 5328,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 maja 2020 r., godz. 14:32
Przejdź do początku