Rejestr umów Sądu Najwyższego

764) KPP III-2311-111/20

Data zawarcia: 30 kwietnia 2020 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji ,,Europejska Konwencja o ochronie podstawowych wolności. Komentarz orzeczniczy".
Wartość zobowiązania: 12915,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 maja 2020 r., godz. 12:44
Przejdź do początku