Rejestr umów Sądu Najwyższego

762) KPP III-2221-13/20

Data zawarcia: 21 kwietnia 2020 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Umowa na wykonanie prac remontowych wraz z zabudową kuchenną i montażem sprzętu AGD w służbowym lokalu.
Okres obowiązywania: od 12 maja 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.
Wartość zobowiązania: 78583,29 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 czerwca 2020 r., godz. 13:54
Przejdź do początku