Rejestr umów Sądu Najwyższego

725) KPP I-2310-6/20

Data zawarcia: 17 lutego 2020 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Wykonanie odwodnienia i posadzki w czerpni powietrza (-2W49a)
Okres obowiązywania: od 17 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.
Wartość zobowiązania: 48769,50 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 marca 2020 r., godz. 10:22
Przejdź do początku