Rejestr umów Sądu Najwyższego

715)

Data zawarcia: 18 lutego 2020 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Przygotowanie projektu oraz wykonanie 35 szt. okładek oraz wydrukowanie, powielenie i wklejenie materiałów konferencyjnych na XIV Spotkanie Stałej Konferencji Prezesów SN Czech, Chorwacji, Słowacji, Słowenii, Węgier i Polski.
Okres obowiązywania: od 18 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r.
Wartość zobowiązania: 3719,52 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 marca 2020 r., godz. 10:17
Przejdź do początku