Rejestr umów Sądu Najwyższego

712)

Data zawarcia: 10 lutego 2020 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Organizacja szkolenia nt: ,,Savoir vivre, etykieta, dress code, precedencja i protokół dyplomatyczny z elementami komunikacji interpersonalnej"
Okres obowiązywania: do 19 marca 2020 r.
Wartość zobowiązania: 5200 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 marca 2020 r., godz. 10:15
Przejdź do początku