Rejestr umów Sądu Najwyższego

710) KPP III-2311-41/20

Data zawarcia: 29 stycznia 2020 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Zlecenie dostawy 25 szt. foteli biurowych FU-29 do gmachu Sądu Najwyższego
Okres obowiązywania: od 29 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r.
Wartość zobowiązania: 20602,50 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 lutego 2020 r., godz. 12:09
Przejdź do początku