Rejestr umów Sądu Najwyższego

707) KPP III-2310-5/20

Data zawarcia: 21 stycznia 2020 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Zlecenie sprzedaży, dostawy i instalacji 1 szt. kserokopiarki SHARP MX-M266NV do gmachu Sądu Najwyższego
Okres obowiązywania: od 21 stycznia 2020 r. do 6 lutego 2020 r.
Wartość zobowiązania: 6886,77 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 lutego 2020 r., godz. 11:58
Przejdź do początku