Rejestr umów Sądu Najwyższego

700)

Data zawarcia: 7 stycznia 2020 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Obsługa gastronomiczna spotkań kierownictwa SN
Okres obowiązywania: od 7 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r.
Wartość zobowiązania: 4398,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 lutego 2020 r., godz. 13:30
Przejdź do początku