Rejestr umów Sądu Najwyższego

1260) KP ID IV.1131.1.2021

Data zawarcia: 10 stycznia 2022 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Świadczenie pomocy prawnej w zakresie dotyczącym funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
Okres obowiązywania: od 10 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
Wartość zobowiązania: 36.612,00 zł brutto. Brak współfinansowania.
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
18 stycznia 2022 r., godz. 8:30
Przejdź do początku