Rejestr umów Sądu Najwyższego

1239) KPP IV-0413-22-10/20

Data zawarcia: 9 grudnia 2021 r.
Podmiot: A.P.N Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Dostawa licencji Windows Server Datacenter wraz z prawem do aktualizacji
Wartość zobowiązania: 50.675,25 euro
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
Aneksy:
Zamówienie częściowe w ramach umowy ramowej
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 stycznia 2022 r., godz. 8:42
Przejdź do początku