Rejestr umów Sądu Najwyższego

1235) Zlecenie KPP VI.1141.4.2021

Data zawarcia: 7 grudnia 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Szkolenia z ePUAP
Okres obowiązywania: od 20 grudnia 2021 r. do 21 grudnia 2021 r.
Wartość zobowiązania: 8.400,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 stycznia 2022 r., godz. 15:05
Przejdź do początku