Rejestr umów Sądu Najwyższego

1197) KPP III.2610.4.9.2021

Data zawarcia: 23 listopada 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Zlecenie dostawy 2 ekspresów ciśnieniowych Aulika
Okres obowiązywania: od 23 listopada 2021 r. do 7 grudnia 2021 r.
Wartość zobowiązania: 6.600,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 grudnia 2021 r., godz. 14:43
Przejdź do początku