Rejestr umów Sądu Najwyższego

1154) KPP III.2610.27.2021

Data zawarcia: 20 września 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Umowa na przygotowanie do druku, druk i oprawa 300 egz. publikacji BSiA ,,Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, komentarz orzeczniczy".
Wartość zobowiązania: 15.435,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 października 2021 r., godz. 14:24
Przejdź do początku