Rejestr umów Sądu Najwyższego

1125) KPP IV.2610.12.2021

Data zawarcia: 4 sierpnia 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Dostawa monitorów komputerowych dla Izby Dyscyplinarnej
Wartość zobowiązania: 48.984,75 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
15 września 2021 r., godz. 11:17
Przejdź do początku