Rejestr umów Sądu Najwyższego

1119) KPP I.2610.26.2021

Data zawarcia: 2 sierpnia 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Naprawa specjalistyczna świetlików dachowych nad salami rozpraw ,,E" i ,,G"
Okres obowiązywania: od 2 sierpnia 2021 r. do 30 sierpnia 2021 r.
Wartość zobowiązania: 27.256,80 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 września 2021 r., godz. 9:34
Przejdź do początku