Rejestr umów Sądu Najwyższego

1117) KPP III-2311-143/21

Data zawarcia: 26 lipca 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Umowa na dostawę i instalację kserokopiarki SHARP MX-M5071 z finiszerem na potrzeby SN
Okres obowiązywania: od 26 lipca 2021 r. do 9 sierpnia 2021 r.
Wartość zobowiązania: 24.354,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 sierpnia 2021 r., godz. 8:55
Przejdź do początku