Rejestr umów Sądu Najwyższego

1111) faktura nr 28/PS2/07/2021 opłacona kartą płatniczą

Data zawarcia: 6 lipca 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Wyposażenie lokali służbowych SN w art. gospodarstwa domowego
Wartość zobowiązania: 3.758,02
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 sierpnia 2021 r., godz. 8:51
Przejdź do początku