Rejestr umów Sądu Najwyższego

1110) KPP VI.1131.2/21

Data zawarcia: 27 lipca 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Wykonanie 20 zdjęć studyjnych oraz 20 zdjęć plenerowych Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Pani dr hab. Małgorzaty Manowskiej, przy założeniu , że obróbce graficznej zostaną poddane 3 sztuki zdjęć studyjnych i 5 szt. zdjęć plenerowych
Okres obowiązywania: od 28 lipca 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r.
Wartość zobowiązania: 4.300 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 sierpnia 2021 r., godz. 12:56
Przejdź do początku