Rejestr umów Sądu Najwyższego

1109) KPP IV.2610.9.2021

Data zawarcia: 30 lipca 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Obsługa serwisowa drukarek
Okres obowiązywania: od 30 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
Wartość zobowiązania: 28.782,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 sierpnia 2021 r., godz. 11:10
Przejdź do początku