Rejestr umów Sądu Najwyższego

1029) KP ID II-2310-15/21

Data zawarcia: 9 marca 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Wykonywanie pieczęci innych niż pieczęcie urzędowe
Okres obowiązywania: od 9 marca 2021 r. do 28 lutego 2023 r.
Wartość zobowiązania: 10.000,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 kwietnia 2021 r., godz. 9:28
Przejdź do początku