Wydarzenia

Nierzetelne informacje w artykule dotyczącym Izby Odpowiedzialności Zawodowej

13 maja 2023 r.

W artykule red. Małgorzaty Kryszkiewicz opublikowanym w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z 11 maja 2023 r. w sposób nierzetelny i nieścisły opisano praktykę doręczeń pism procesowych w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.

Artykuł sugeruje istnienie systemowego problemu stawiania stron przed zadaniem sformułowania wniosku o zbadanie spełnienia przez wyznaczonego do rozpoznania sprawy sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności, o jakim mowa w art. 29 § 5 u.SN (tzw. testu niezawisłości i bezstronności), bez znajomości przedmiotu postępowania, do czego miałoby dochodzić na skutek niedoręczenia pisma inicjującego sprawę.

Te bardzo daleko idące, bo sugerujące pozbawienie prawa do obrony, zarzuty opierają się na jednostkowym przypadku sprawy o sygn. akt I ZB 11/23 zarejestrowanej w styczniu br., a więc w okresie organizacji wydziałów nowo utworzonej Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

W artykule przemilczano jednocześnie istotną informację, iż w opisanej sprawie sprawozdawca podjął odpowiednie czynności i pełnomocnikowi uczestnika postępowania nie tylko doręczono odpis wniosku o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, ale ponadto wskazano, że pełnomocnik uczestnika może wniosek o przeprowadzenie „testu” uzupełnić w zakresie dotyczącym okoliczności sprawy w terminie 7 dni od otrzymania wniosku o uchylenie immunitetu. Tym samym umożliwiono uzasadnienie zaistnienia w sprawie głównej ustawowych przesłanek mających świadczyć o zasadności wniosku nie tylko w odniesieniu do okoliczności powołania sędziego poddanego „testowi”, lecz również charakteru sprawy głównej. Tych kluczowych informacji zabrakło w artykule, pomimo że red. Kryszkiewicz nimi dysponowała, gdyż znalazły się w postanowieniu Sądu Najwyższego, na które się powołuje. Takie ujęcie problemu w artykule świadczy o braku sumienności autorki i jest krzywdzące dla sędziów i pracowników Izby.

Należy podkreślić, że od dawna praktyka sekretariatów sądowych minimalizuje niebezpieczeństwo zaistnienia sytuacji, w której uprawniony do zainicjowania „testu” uczestnik postępowania otrzymałby zawiadomienie o składzie orzekającym w sprawie, której przedmiotu nie zna. Gdyby jednak taka sytuacja na skutek jakiś nieprzewidzianych okoliczności wystąpiła, uzyskanie informacji o sprawie (w tym sygnatur sądów niższych instancji) jest możliwe w każdej chwili przy pomocy wyszukiwarki na stronie głównej Sądu Najwyższego w internecie. Uczestnicy postępowań i ich pełnomocnicy mogą uzyskać wszelkie informacje również telefonicznie w sekretariacie odpowiedniego wydziału.

W żadnym przypadku nie może być zatem mowy choćby o pozorach ograniczenia dostępu do sądu, czy prawa do obrony.


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 maja 2023 r., godz. 13:19
Przejdź do początku