Wydarzenia

Informacje o posiedzeniu w sprawie immunitetu sędziego Sądu Najwyższego

19 stycznia 2021 r.

​Informujemy, że sprawa wniosku w przedmiocie zezwolenia na pociągniecie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Najwyższego o sygn. akt I DI 3/21 (wcześniej I DO 61/20) będzie rozpoznawana na posiedzeniu niejawnym, zaś wstęp do siedziby Sądu Najwyższego jest ograniczony na skutek obostrzeń spowodowanych stanem epidemii.

Posiedzenie zostało wyznaczone na czwartek, 21 stycznia 2021 r., godz. 11.

Przedstawiciele mediów zainteresowani relacjonowaniem sprawy mogą przebywać w budynku Sądu Najwyższego po uprzednim zgłoszeniu na adres poczty elektronicznej biuroprasoweID@sn.pl zawierającym imię i nazwisko, nazwę redakcji oraz nr leg. prasowej w terminie do 20 stycznia br., godz. 16.

Zasady przebywania w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości reguluje Zarządzenie nr 58/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy także o zapoznanie się z obowiązującymi w Sądzie Najwyższym rozwiązaniami organizacyjnymi związanymi ze stanem epidemii.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 stycznia 2021 r., godz. 18:02
Przejdź do początku