Wydarzenia

Informacje o posiedzeniu w sprawie sędziego Igora T.

13 listopada 2020 r.

Sprawa immunitetu sędziego Igora T. (sygn. akt II DO 74/20) wyznaczona na dzień 18 listopada br. o godz. 12. będzie rozpoznawana w warunkach obostrzeń spowodowanych stanem epidemii. Podajemy informacje o możliwości udziału publiczności i mediów w przedmiotowej sprawie.

Zasady przebywania w siedzibie Sądu Najwyższego, w tym udziału w charakterze publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych reguluje Zarządzenie nr 58/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby zainteresowane udziałem w sprawie o sygn. akt II DO 74/20 w charakterze publiczności, w tym media relacjonujące to wydarzenie, będą miały wstęp do Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości wyłącznie na podstawie karty wstępu wydanej na podstawie zgłoszenia przesłanego na adres poczty elektronicznej sn@sn.pl lub przekazanego telefonicznie pod numerem 22 530 81 06 do dnia 17 listopada br. godz. 16.

Wcześniejsze zgłoszenia, akredytacje i wydane karty wstępu dotyczące poprzednich terminów tej sprawy są nieważne. W przypadku dużego zainteresowania decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość kart wstępu dla przedstawicieli jednego podmiotu może zostać zredukowana.

Uzyskanie karty wstępu uprawniać będzie do udziału w charakterze publiczności jedynie w sytuacji, gdy część posiedzenia odbywać się będzie w formie jawnej, na podstawie art. 95b § 1 Kodeksu postępowania karnego.

Media elektroniczne zainteresowane transmisją prosimy o kontakt z Zespołem Prasowym Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego pod adresem biuroprasoweID@sn.pl.

Prosimy także o zapoznanie się z obowiązującymi w Sądzie Najwyższym rozwiązaniami organizacyjnymi związanymi ze stanem epidemii.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 listopada 2020 r., godz. 19:17
Przejdź do początku